Sponsorlu Bağlantılar



Dairenin Alan ve Çevresi,çemberde benzerlik,7.sınıf matematik çö

2010-02-28 19:35:00

 

Dairenin Alan ve Çevresi Yazdır E-posta
 
 1. Dairenin Alanı ve Çevresi O merkezli ve r yarıçaplı bir dairede
Dairenin Alanı = pr2

Dairenin Çevresi = 2pr
2. Daire Diliminin Alanı ve Yay Parçasının Uzunluğu
O merkezli dairede m(AOB) = a olacak şekilde taralı dairediliminin alanı,
 3. Daire Kesmesinin Alanı
O merkezli dairede taralı alan, daire diliminin alanından
BOA üçgeninin alanının çıkarılması ile bulunur.

4. Daire Halkasının Alanı
O merkezli r1 ve r2 yarıçaplı çemberler arasında k dairenin alanının çıkarılması ile bulunur.
Taralı Alan = pr22pr12
p ortak paranaaainde
Taralı Alan =p(r22-r12)
  • O merkezli ve r yarıçaplı daire diliminde yay uzunluğuna
|AB| = l dersek

5. Çemberde Benzerlik
Bütün çemberler benzer olduğundan eş açılı yaylarda benzerdir. Üçgenlerdeki benzerlik özelliklerini yaylarda da kullanabiliriz.
şekildeki O merkezli AB, CD ve EF çember yayları veriliyor.
Üçgenlerde geçerli olan tüm benzerlik özellikleri burada da
geçerlidir.

Alanlar S, 3S, 5S sırasıyla orantılıdır.
  • Aynı merkezli daire dilimleri arasında kalan alan, yamuğun alanına denktir.
h = r2 – r1

6. Teğet Çemberlerde Benzerlik
BTC açısı ortak açı olduğundan AT ve BT yaylarının ölçüleri eşittir.

Ölçüleri eşit yaylar benzer olduğundan

0
0
0
Yorum Yaz