Sponsorlu BağlantılarHomeros - Odysseia Destanı - Kitap özeti

2010-01-27 13:45:00

ODYSSEİAEski Yunan�da, şair Homeros�un yazdığı varsayılan iki büyük destandan biridir. Destana adını veren kahraman Odysseus�un bir başka adı da Ulysses�tir. Homeros�un öbür destanı bildiğimiz gibi İlyada�dır. Gerek İlyada, gerek Odysseia,Yunanlılar�la Truvalı�lar arasındaki savaş üstüne Yunanlılar�ın anlattığı bir dizi efsaneden oluşur.Bu savaşta Yunan orduları Truva kentini on yıllık bir kuşatmadan sonra ele geçirerek yerle bir ettiler. Homeros İlyada�da, kuşatmanın onuncu yılında olup bitenleri anlatır oysa Odysseia�nın öyküsü daha sonra, uzun savaşın bitiminde tüm Yunanlı kahramanlar evlerine dönerken başlar. Bu türden birçok dönüş öyküsü yazıldıysa da Homeros, Odysseus�un aşılması güç engeller ve serüvenler dolu öyküsünü çok güzel bir şiir diliyle kaleme aldığı için Odysseia zamanımıza kadar gelebilmiştir.Odysseus�u, Yunanistan Yarımadası�nın batı kıyısı açıklarındaki İthake Adası�ndaki evinde karısı Penelope ile oğlu Telemakhos beklemektedir. O dönemde Anadolu�nun kuzeybatısındaki Truva kentinden küçük bir gemiyle yelken açıp kara görünceye kadar yol almak olsa olsa iki ya da üç hafta sürerdi. Ne var ki, bu yolculuk Odysseus�un on yılını aldı. Odysseia aslında onun evine dönmesini geciktiren olayların öyküsüdür. Homeros öyküyü, yolculuğun başlangıcında değil, sona oldukça yakın bir anda, su perisi Kalypso�nun Odysseus�u birkaç yıl alıkoyduğu ada da başlatır.Destan, tanrıların gökyüzündeki toplantılarında Odysseus�un artık Kalypso�nun yanından ayrılarak evine dönmesine karar vermeleriyle başlar. Eski Yunan efsanelerinde tanrılar hep insanların yaşantılarına karışır ve bazen pek de adaletli sayılmayacak kararlar verirlerdi. Tanrıların bazıları Odysseus�tan yanayken, bazıla... Devamı