Sponsorlu BağlantılarPast Perfect Continuous Tense kuralları

2010-01-27 19:58:00

A- Kullanım Alanları: – Geçmiş bir zaman diliminde başlayarak devam etmiş ve yine geçmiş zaman süresinde sona ermiş olayları anlatırken kullanılır. – Past perfect continous tense, present perfect continous tense’in geçmiş hali sayılır. B – Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümlesi Biçimleri: Past Perfect Continous Tense’de Olumlu Cümle Bu zaman kalıbının yardımcı fiili had been ‘dir, fiilimiz de yine present perfect tense’de olduğu gibi –ing eki alır. Örnek: She was very tired. She had been walking all day. (Çok yorgundu. Bütün gün boyunca yürümüştü.) Past Perfect Continous Tense’de Olumsuz Cümle Aynen diğer zaman kalıplarında olduğu gibi, bu zaman kalıbında da olumsuz cümle yapılırken yardımcı fiile olumsuzluk eki (not) getirilir. Örnek: She hadn’t been working. (O çalışmıyordu.) Past Perfect Continous Tense’de Soru Cümlesi Olumlu cümleyle aynı kurallara sahiptir, tek farkı yardımcı fiilimiz olan “had” ile “been” in arasına öznemiz gelir. (Eğer “ne, nerede, kim, niçin, ne zaman, ne kadar” gibi herhangi bir soru kelimesi kullanılacaksa, en başa o kelime getirilir, ardından yukarıda belirtilen kurallar uygulanır.) Örnek: Had he been working? (Çalışıyor muydu?) Eğer sorumuz olumsuz olacaksa, yardımcı fiilimiz olumsuz yapılır. Örnek: Hadn’t they been working? (Çalışmıyorlar mıydı?) Devamı

Kümeler Konusunda Çözümlü Matematik Soruları

2010-01-27 19:51:00

Soru 01   s(B' ) = 9 s(A-B) = 3 s(A- B)' = 15 verildiğine göre, s(A È B) = ? ( A' ve B' : Tümleyen kümelerdir. ) A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14 ÇÖZÜM s(A È B) = 3 + 9 = 12 bulunur. bbbbYANIT : C     Soru 02   s(A Ç B) ={ } s(A Ç C) ={ } s(A) = 10 s(B) = 13 s(C) = 11 ve s(A ÈB È C) = 29 verildiğine göre, s(B Ç C) = ? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 ÇÖZÜM bbbbYANIT : B     Soru 03   s(A) = 10 s(B) = 8 s(C) = 11 s(A ÇB) = 4 s(A ÇC) = 5 s (B ÇC) = 4 ve s(A ÈB È C) = 19 verildiğine göre, s(A ÇB Ç C) = ? A)2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 ÇÖZÜM bbbbYANIT : B     Soru 04   Yurt dışına giden bir topluluğun, 35 kişisi İngiltere'ye, 33 kişisi Avusturya'ya ve 15 kişisi de her iki ülkeye gittiğine göre, yurt dışına giden bu topluluk kaç kişidir? A) 50 B) 53 C) 68 D) 70 E) 80 ÇÖZÜM bbbbYANIT : B     Soru 05   K ve M iki küme olsun. K Ç M , K - M , M - K kümelerinin alt kümeleri; sırasıyla 4, 32, 4 olduğuna göre; K È M kümesinin eleman sayısı kaçtır? A)9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5 ÇÖZÜM bbbbYANIT : A     Soru 06   Bir kümenin 3 ve 6 elemanlı alt kümelerinin sayısı birbirlerine eşit olduğuna göre, bu kümenin 7 elemanlı alt küme sayısı kaçtır? A) 20 B) 27 C) 30 D) 36 E) 72 ÇÖZÜM bbbbYANIT : D     Soru 07   42 kişilik bir toplul... Devamı

Atatürk'ün Devrimleri - Şapka Ve Kıyafet Devrimi

2010-01-27 19:34:00

25 Kasım 1925 Şapka Ve Kıyafet Devrimi Mustafa Kemal Atatürk ülke halkını her alanda çağdaş ve uygar düzeye çıkarabilmek için değişiklikler tasarlarken, dış görünüşüyle de bunu vurgulaması gerektiğine inanıyordu. 25 Ağustos 1925'te Kastamonu'ya yaptığı bir gezide başına şapka giyip, "Buna şapka der... 25 Kasım 1925 Şapka Ve Kıyafet Devrimi Mustafa Kemal Atatürk ülke halkını her alanda çağdaş ve uygar düzeye çıkarabilmek için değişiklikler tasarlarken, dış görünüşüyle de bunu vurgulaması gerektiğine inanıyordu. 25 Ağustos 1925'te Kastamonu'ya yaptığı bir gezide başına şapka giyip, "Buna şapka derler" diye halkı şapka giymeye özendirmesinden sonra, 25 Kasım 1925'te şapka giyilmesi hakkındaki kanun çıkarılıp, dinsel giysilerle sokakta gezilmesi yasaklandı. Kıyafet Devrimi Kıyafet devrimi ile birlikte, kadınlar çarşaf giymekten vazgeçerek, modern kadın elbiseleri giymeye başladılar. Erkekler ise fes yerine şapka giymeye başladılar. Atatürk, 23 Ağustos 1925’te Kastamonu ve İnebolu’ya yaptığı seyahatlerde şapkayı halka göstererek giysi devriminin ilk işaretini verdi. “Biz her nokta-i nazardan medeni insan olmalıyız. Fikrimiz, zihniyetimiz, tepeden tırnağa kadar medeni olacaktır. Medeni ve beynelmilel kıyafet milletimiz için layık bir kıyafettir onu giyeceğiz.” diyen Atatürk, 27 Ağustos 1925’te de İnebolu’da “Turan kıyafetini araştırıp ihya eylemeye mahal yoktur. Medeni ve beynelmilel kıyafet bizim için, çok cevherli milletimiz için layık bir kıyafettir.” diyerek, medeni yaşayışa uyan kıyafetin kabulü gerekliliğini belirtmiştir. Atatürk’ün uyarması üzerine 25 Kasım 1925 tarih ve 671 Sayılı Şapka Kanunu çıkmadan önce vatandaşlar şapkayı giymiş ve bu yenilik, medeni... Devamı

12.sınıf coğrafya etkinlikleri Sayfa 42-44

2010-01-27 15:49:00

SORU-1- Gebze’nin yoğun göç almasına neden olan unsurlar nelerdir açıklayınız.   Gebze  nüfusun büyük kısmı daha çok kırsal alanda yaşamakta idi .Gebze’de özellikle otoyol yapımından sonra bu yol çevresinde kurulan sanayi tesisleri ve sanayi bölgeleri kurulmuş mevcut kırsal kesimdeki işsizlik ,tarımda makineleşme gibi sorunlarda tetikleyerek bölgeye yoğun bir göç dalgasına sebeb olmuştur.   SORU-2-Gebze deki hızlı kentleşmenin neden olduğu sosyoekonomik sorunlar nelerdir.   Bölgedeki hızlı nüfus artışı sanayileşmenin önüne geçmesiyle birlikte bölgede işsizlik problemi artmış beraberindeki nüfus fazlalığı asayiş,eğitim,sağlık, alt yapı sorunlarını tetiklemiş,ev ihtiyacının artması ve sanayileşme verimli toprakların ve orman arazilerinin yerleşime açılmasına sebeb olmuş alt yapısı olmayan gecekondu yerleşmesini arttırmıştır.     SORU-3-Gebze’nin coğrafi konumu sanayinin gelişmesini nasıl etkilemiştir.   Kara deniz ve demir yollarının kesiştiği önemli bir noktada olması ,otoyol geçmesi ,İstanbul’a yakın olması bölge sanayisinin gelişmesinde en önemli etkenlerdir.   LİSE 4 SINIF SAYFA 43 ETKİNLİK ÇALIŞMASI                                                      Yukarıda Duba ‘inin 1991 ve 2006 yıllarına ait fotoğrafları yer almaktadır.   SORU-1-Fotoğraflar arasında ne gibi farklılıklar görülmektedir?   Dubai’nin tamamen çehresi değişmiş hızlı bir kentleşme mo... Devamı

Türkiyenin gerçek yüzölçümü sınırları ve Komşuları

2010-01-27 15:47:00

Türkiyenin gerçek yüzölçümü 814.578 km2 dir.lzdüşüm alanı ise 779.452 km2 dir. Türkiyeye ait bu iki yüzölçüm değeri arasındaki farkın büyüklüğü arazinin dağlık ve engebeli olmasından kaynaklanır. Türkiye, İran dışındaki diğer komşularından daha geniş bir alana sahiptir. Ülkemizin komşuları ile olan kara sınırlarının uzunlukları da şöyledir. Sınırlarımızın Uzunluğu Suriye           877 İran              454 Irak              331 Ermenistan    316 Gürcistan      276 Yunanistan    212 Bulgaristan    269 Nahcivan       18 Toplam       2753 km. dir. Kıyılarımızın Uzunluğu Ege Denizi   2805 Karadeniz   1695  Akdeniz      1577  Marmara ve Boğazlar 1189 , Adalar       1067 , toplam      8333 km.dir. Sınır Kapıları Yunanistan (İpsala, Uzunköprü, Karaağaç) Bulgaristan (Kapıkule, Pazarkule, Karaağaç, Suriye       (Cilvegözü, Nusaybin, Ceylanpınar, Öncüpınar, Mürşitpınar, Islahiye, Şenyurt, Çobanbey) Irak          (Habur) İran         (Esendere, Gürbulak) Gürcistan  (Sarp Sınır Kapısı), Ermenistan(Akkaya), Nahcıvan  (Türkgözü) ... Devamı